4.png

Nieuws

Groep Werk & Kanker lanceert het Kenniscentrum werk & kanker

Het expertisecollectief Groep Werk & Kanker lanceert het online Kenniscentrum Werk & Kanker. Steeds meer mensen in de arbeidzame leeftijd krijgen met kanker te maken. Werk draagt in veel gevallen bij aan herstel en aan kwaliteit van leven. Dat vergt wel aandacht. Dit kennisplatform biedt werkgevers, werknemers en andere betrokkenen praktische informatie over werken bij kanker. www.kenniscentrumwerkenkanker.nl

Lees meer ...

 

Impressie Congres Werkgeverschap bij kanker

Het Congres Werkgeverschap bij kanker dat op 10 oktober 2016 door de Groep Werk & Kanker werd georganiseerd was drukbezocht. Praktijkvertegenwoordigers, wetenschappers en de politiek gaven acte de presence.

Video impressie van het congres

 

Minister Asscher: ‘taboe rond kanker en werk doorbreken’

De taboes rondom het werken met kanker moeten doorbroken worden, zodat (ex)kankerpatiënten weer aan de slag kunnen. Er komt daarom meer aandacht voor de mogelijkheden en onmogelijkheden om te werken tijdens en na kanker. Kanker en werk blijkt in de praktijk een lastig en gevoelig onderwerp om te bespreken voor werkgevers en werknemers. Om tot goede afspraken te komen is het nodig dat het onderwerp besproken wordt.

Lees meer ...

 

Kamerbrief Minister Asscher

Zilveren Kruis en Re-turn starten effectmeting

Na kanker weer aan het werk? Zeventig procent van de kankerpatiënten geeft aan behoefte te hebben aan professionele ondersteuning. Zilveren Kruis Achmea en Re-turn starten daarom een effectiviteitsmeting naar Werkkracht bij Kanker.

Lees meer ...

 

Groep Werk & Kanker

In een kennisgebied dat zich zo snel ontwikkeld zijn kwaliteit en professionaliteit van groot belang, daarom werd onlangs de Groep Werk & Kanker opgericht. De drie oprichters van de Groep Werk & Kanker, Care in company, Re-turn en Stap.nu zijn volledig gespecialiseerd in begeleiding van organisaties, werknemers en ondernemers bij verzuim, werkhervatting en re-integratie bij kanker en hebben jarenlange ervaring met de gevolgen van kanker voor werk, werkvermogen en inzetbaarheid.

Lees meer ...

 

Politieke aandacht voor Werk en kanker

De groei van Re-turn helpt langzaam maar zeker steeds meer van onze missie te vervullen: het behoud van werk, werkvermogen en inzetbaarheid van mensen met kanker. Een belangrijke missie met niet alleen een individueel, maar ook een maatschappelijk aspect.

Lees meer ...

 

 

 

KWFleven met kankerOvalGroep werk en kanker