6.png

Activiteiten

Re-turn wil mensen met kanker en hun omgeving door haar dienstverlening gerelateerd aan kanker en werk in de breedste zin des woords ondersteunen.

Wij zetten daarvoor verschillende activiteiten en middelen in, waaronder:

Scholing

 • Bedrijfsartsen
 • Verpleegkundigen (oncologie),
 • (oncologie) fysiotherapeuten
 • arbeidsdeskundigen,
 • 1e lijnshulpverleners
 • etc.

Zowel op verzoek als op inschrijving. Re-turn heeft een interne opleiding tot re-integratieconsultant bij kanker. Ook collegiale consultatie is mogelijk.

Kennis delen, psycho educatie en bewustwording

Diverse praktische en gratis toegankelijke hulpmiddelen zoals

 • het boek Werken na kanker,
 • de Roadmap Werkkracht bij kanker,
 • de websites en folders van Re-turn,
 • het kenniscentrum werk en kanker.

Verdere verspreiding van kennis door bijdragen aan lezingen, symposia, patiënten bijeenkomsten etc.

Onbezoldigde ondersteuning met kennis en kunde van partijen die ook deze ambitie hebben zoals NFK, KWF, Oval, het Ministerie SZW etc. 

Advies

 • Voorlichting en consultancy aan werkgevers rondom het structureel inrichten van beleid rondom verzuim bij kanker.
 • Checklijsten, hulpmiddelen en coaching van leidinggevenden.

Communicatie en samenwerking

 • Sociale kaart van gespecialiseerde 1e lijns zorgverleners, inloophuizen en gespecialiseerde centra voor fysieke en psychische zorg.
 • Samenwerkingen met bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en expertise op dossiers in samenwerking met klinisch arbeidsgeneeskundigen oncologie.
 • Het breed beschikbaar maken van bestaande oplossingen door samenwerkingen met arbodiensten, ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen en UWV.
 • Lid van Oval en de groep Werk & Kanker.

Methodiek

Re-turn ontwikkelde Werkkracht bij kanker. Een gestructureerde aanpak om re-integratie bij kanker bevorderen en verzuim en toekomstige uitval te voorkomen. Vaste thema’s, waarvan de omvang per situatie varieert, zijn:

 • De ziekte fasen bij kanker
 • De rol en het nut van werk
 • Vermoeidheid, cognitieve beperkingen en wisselende belastbaarheid
 • Het organiseren van de eerste werkdag
 • Het werken aan herstel, lichamelijk en mentaal
 • De werkomgeving, collega’s en de leidinggevende
 • Het tempo, uren, taken en verantwoordelijkheden
 • De duurzaamheid van de werkhervatting
 • De balans tussen werk, privé en herstel
 • Effectieve communicatie
 • Wet- en regelgeving
 • Monitoring

Voorbeelden van middelen die daarbij gebruikt worden zijn:

 • Quickscan
 • Gespecialiseerde vragenlijst
 • Sportplan
 • Coaching
 • Advies
 • Coördinatie
 • Het aanleren van arbeidsritme
 • Het aanleren van structuur
 • het opbouwen van uren, taken en verantwoordelijkheden
 • het uitvoeren van taken
 • empowerment en zelf effectiviteit
 • het leren omgaan met lange termijn gevolgen
 • het leren omgaan met stress
 • het versterken van de fysieke fitheid
 • het versterken van de psychische fitheid
 • het in kaart brengen van affiniteiten
 • loopbaancoaching
 • ondersteuning van de werkomgeving
 • Elevator pitch rondom bejegening
 • Checklijsten
 • Etc.

 

 

KWFleven met kankerOvalGroep werk en kanker