4.png

Veelgestelde vragen - Over wet- en regelgeving

 

Dat ligt eraan: bent u in loondienst met een vast of tijdelijk contract? Of bent u ondernemer? In dit schema ziet u de ‘weg van de wet’. Maar laat u vooral goed informeren door uw werk- of opdrachtgever. Uiteraard kunt u met al uw vragen ook bij ons terecht.

Wetgeving bij verzuim

Deze wet geldt als u in loondienst bent en beslaat twee jaar vanaf de ziekmelding. U en uw leidinggevende zijn samen verantwoordelijk en werken hierbij met mijlpalen met als doel verzuim te bekorten en herstel te bespoedigen. Bij onvoldoende re-integratie volgt aan het einde een beoordeling door UWV die bepaalt of u in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Veel werkgevers vinden dit traject lastig, merken wij en de praktijk laat zien dat de ziektefasen bij kanker niet synchroon lopen met de stappen in de wetgeving. Daarom is het zo belangrijk om uit te gaan van de afzonderlijke ziektefasen en deze te onderbouwen, zodat u uw baan kunt behouden. Re-turn helpt uw manager hierbij.

Tot 1 juli 2015 zat het zo: lukte het binnen twee jaar niet om te re-integreren, dan kwam er een WIA-beoordeling. Op dat moment mocht iemand ook ontslagen worden. Tijdens die twee jaar krijgt u uw salaris doorbetaald, inclusief alle werkgeverslasten. Als u de WIA toegekend krijgt, betaalt uw werkgever nog tien jaar verhoogde WIA-premies. Hieraan is nu nog toegevoegd dat u bij eventueel ontslag ook nog een transitievergoeding mee moet krijgen. Alles bij elkaar loopt dit op tot duizenden euro’s. Dit is veel geld voor organisaties. Daarom loont het ook voor uw werkgever om Re-turn in te zetten.

 

 

 

KWFleven met kankerOvalGroep werk en kanker